En nutidspejling är en överblick över samhälls- och dataförändringar som kan komma att påverka er branch.

Metod:
När vi nutidspejlar åt er drar vi av vår kunskapsbank för att få fram precis rätt kunskap som ni behöver för att kunna fatta rätt beslut.
……………….
Ni kan hela tiden följa processen under den tid vi samlar in relevant data och ni kan kommentera datan vi samlar in löpande.

 

Beställ en Nutidspejling här: