Slutet på jobb så som vi känner dem idag? Förra året i Almedalen handlade många seminarier om hur smarta algoritmer nu även automatiserade bort tjänstemannajobben.  2015 kom Taylor Pearsons bok ”The end of jobs” som satte igång diskussionen på alvar i USA.

I boken tar Pearson upp Ron Davisons bok ”The Fourth Economy – i vilken Davison delar upp de senaste 700 åren i mänsklig historia in i fyra avgränsade ekonomiska perioder (Klicka på bilden nedan för att se dessa i större format); jordbruksperioden mellan 1300-1700, Industriella perioden mellan 1700-1900, kunskapsperioden 1900-2000 och att vi nu går in i den ”Entreprenöriella perioden” – vilket kommer att kräva något helt annat av arbetskåren.

Taylor Pearson bygger vidare på tesen och beskriver en framtid med både hot och möjligheter; Hoten vara att jobb så som vi känner dem idag kommer att försvinna – det vill säga trygga, fasta jobb i större organisationer. – Det eftersom att utvecklingen kommer att kräva en ständig förändring som inte gör det fruktbart att ha kompetensen inhouse. Han pekar dock samtidigt på att förändringen även kommer att öppna upp möjligheter för individen att leva sitt sanna jag.

Han menar att eftersom kunskap idag finns i överflöd och det enda kunskapsarbete som inte kan tas över av maskiner är det kreativa/entreprenöriella så kommer därför detta arbete även fortsatt att behövas göras av människan. Han menar vidare att ska man även ducka konkurrens i ett samhälle där kunskap håller på att bli överflödig så måste folk nischa sig.
– Men hur blir man då hittad av de som söker dina nischade tjänster?

Som vanligt blir lösningen; Internet. Och Pearson menar att på internet står även ”produktionsmedlen” till allmänt förfogande och pekar på hemsidor, marknadsföringsverktyg och social media.
Men man kommer även under en entreprenöriell ekonomi behöva samla tjänster och kompetenser och göra dem sökbara och utvärderingsbara och enkelt tillgängliga för kund.


Josefin Deiving

Organisationsutvecklande IT-generalist och Nutidspejlare med bakgrund inom utbildning - Jobbar nuvarande inom politiken.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *