Jag läste just en artikel om bankbranschen och om att allt fler banker håller på att experimentera med att inte ha något fast skrivbord för sina anställda. Tanken är att spara kontorsplats genom att folk inte har fasta skrivbord – Idén för mig är provocerande. Men om vi skulle vända på det och ge den anställda motsvarande frihet som företagen nu ger sig själva så är idén faktiskt inte så dum.

Samma dag läser jag en uppdatering på Facebook från en av mina vänner som prisar möjligheten att jobba hemma. Och det faktum att hon får otroligt mycket mer gjort när hon fått arbeta ostört på i egen bestämd tid. Arbetslivsforskningen ger henne stöd i sin tes. Autonomi är viktigt för att vi ska kunna prestera i jobb som kräver tankekraft.

Så om vi slår ihop delarna: Företagens vilja att spara pengar på kontorsplats och vår vilja att fritt kunna välja vårt när, var, hur så tror jag att vi allt mer kommer att se att vi i framtiden enbart digitalt kopplar oss samman med företaget.

Vi får en mejladress på företagshubben som vi kopplar mot vårt mejlprogram, vi får ett telefonnummer via företagsväxeln som kopplas mot vår telefon och vi får en inloggning till företagets intranät så att vi kan samarbeta med våra kollegor. Och pang! Helt plötsligt kan vi jobba från Malaysia om vi har lust med det! 😉

Prisa gudarna för molnet!!